Koklear İmplantasyon
(Biyonik Kulak – Cochlear Implant – CI)

Koklear implant hasar görmüş iç kulağın işitme fonksiyonunun yerine getirilmesi için kullanılan iç ve dış parçadan oluşan cerrahi işlem gerektiren  elektronik bir cihazdır.

Koklear İmplantasyon çok ileri düzeydeki iç kulak tipi işitme kayıplarında (Sensörinöral işitme kaybı, SNİK) yapılmaktadır. Hastaların büyük bir kısmını doğuştan işitme kayıplı hastalar oluşturmaktadır.

Sonradan meydana gelen çok ileri düzeydeki SNİK’larında işitme kayıplarında işitme cihazından çok az ya da hiç fayda görmeyen kişilerde   de Koklear implantasyon  uygulanabilmektedir.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de tercih edilen; uygun hasta grubunda her iki kulakta da koklear implantasyon yapılmasıdır. Bu sayede tam bir işitme deneyimi sağlanması hedeflenmiştir. Uzun yıllar sadece her iki kulakta çok ileri düzeyde işitme  kaybı olması durumunda koklear implant uygulanmaktaydı. Son yıllarda ise tek taraflı işitme kayıplarında da koklear implantasyon uygulanmaya başlanmıştır.  Başlangıçta tek taraflı ani işitme kayıplarında özellikle çınlamanın belirgin olduğu hastalarda uygulanmaya başlandı. Daha sonra çocuk hastalarda da (özellikle doğuştan olup, tarama testleri ile tanısı konulan ve 2 yaşından önce  olan çocuklarda) yapılmaya başlanmıştır.

Doğuştan işitme kayıplı hastalarda 1 yaş civarında yapılan ameliyatlarda başarı oranı çok yüksektir.  İç kulak yapısının ve işitme sinirinin normal olduğu, ek bir engelin olmadığı, iyi bir implant cerrahisinin uygulandığı, iyi programlama ve rehabilitasyon verilen hastalarda başarı oranı çok yüksektir. Bu bileşenlerin eksik olduğu durumlarda ise başarı azalmaktadır.

Komplikasyonlar: Ameliyat riskleri arasında çok nadir olmasına rağmen bilinmesi gereken en önemli komplikasyon yüz felci olasılığıdır. Ameliyattan sonra hayati bir tehlike olmadığı durumlarda MR yapılması istenilmemektedir.