Çocukluk Yaşı
KBB Hastalıkları

Orta kulakta sıvı

Çocukluk yaş grubunda görülen işitme azlığının en sık nedenidir. Değişik yazarlar etiyolojide Eustachii tübü fonksiyon bozukluğu, allerji veya bakteriyel enfeksiyonları ileri sürmüştür.

Hastalarda işitme azlığı esas semptomdur. Ayrıca ara ara olan kulak ağrısı ve çınlama da bulunabilir. Muayenede kulak zarı donuk olarak görülür. Orta kulakta değişik kıvamlarda sıvı bulunabilir. Sıvı miktarına göre zar bombe olabilir. Uzun süreli vakalarda zarda çökme, yapışıklık, delinme ve kolesteatoma denilen cildin kulak içerisine girmesi gibi değişiklikler görülebilir. Takip ve tedavideki amaç geriye dönüşü olmayan bu sekellerin önlenmesidir.

Tedavide hastalar öncelikle yakın takibe alınmalıdır. En son yayınlar antibiotik tedavisi önermemesine rağmen, 1 kür tedavi verilebilir. Bu tedavi ile ameliyat planlanan birçok hastadaki sıvının düzeldiği tarafımdan gözlenmiştir. Tedaviye cevap vermeyen hastalarda kulağa ventilasyon tüpü tatbik edilir. Buradaki amaç kulağın havalanmasını sağlayarak, işitmenin düzeltilmesi ve sekellerin önlenmesidir. Bu tüp en az bir yıl kulakta kalmalıdır. Tüp çıktıktan sonra nadiren sıvı tekraralayabilir. Tüp sonrasında kulak zarında kapanmayan perforasyon olabileceği başta aileye anlatılmalıdır.

Geniz eti büyümesi hastada nefes alma problemi yanında orta kulak sıvısı oluşmasına da neden olmaktadır. Ameliyat esnasında geniz eti alınarak (adenoidektomi) nazofarinksteki enfeksiyon odağı ortadan kaldırılmalıdır. Geniz eti ameliyatı sonrasında nadiren kanama görülebilmektedir.

Çocuk hastalarda orta kulak sıvı oluşumu ile direkt ilgisi olmamasına rağmen, sık bademcik enfeksiyonu veya ileri derecede büyük bademcikler varsa aynı seansta alınması gerekmektedir. Bu ameliyatta kanama en önemli komplikasyondur.