Beyin Sapı İmplantasyonu
(Auditory Brainstem Implant–ABI)

Beyin Sapı implantları koklear implantasyona (bknz Koklear Implantasyon) uygun olmayan, iç kulağı ve işitme siniri yapısal bozuklukları olan hasta grubuna cerrahi olarak yerleştirilen implanttır.

Doğuştan işitme kayıplarının yaklaşık %20’sinde çeşitli yapısal bozukluklar bulunmaktadır. Günümüzde bu bozuklukların sınıflandırılmasında Sennaroğlu kalsifikasyonu kullanılmaktadır (Sennaroglu L, Saatci I. A new classification for cochleovestibular malformations. Laryngoscope. 2002 Dec;112(12):2230-41). İç kulağın, işitme organının, işitme sinirinin gelişmediği olgularda implant beyindeki işitme çekirdekleri üzerine yerleştirilmektedir.
Placeit – Logo Creator for a Gym Featuring an Illustrated Bodybuilder tren e cycle female bodybuilders freak me out
ABI çocukluk yaş grubunda en ideal 1 yaş civarında yapılmalıdır. Koklear implantta olduğu gibi, yaş ilerledikçe implanttan yararlanma olasılığı giderek azalmaktadır.

Beyin Sapı ameliyatı ayni zamanda erişkin hasta grubunda özel durumlarda tercih edilebilen ve olumlu sonuçlar aldığımız bir ameliyattır. Erişkinlerde iki taraflı tümörlerin olduğu ve işitme sinirinin tahrip olduğu NF2 hastalığında da yapılmaktadır.

Beyin Sapı ameliyatları, multidisipliner yaklaşım gerektiren özel ameliyatlardır. Ameliyat öncesi değerlendirme, ameliyat ve ameliyat sonrasi takip surecin önemli aşamalarıdır ve her aşama titizlikle ele alınmalıdır.

Ameliyatın başarısındaki en önemli faktör  beyin cerrahı ve KBB cerrahının ameliyatı birlikte yapmasıdır. Implantın yerleştirilmesi esnasında doğru bölgenin bulunması ve etrafta önemli yapıların korunarak komplikasyonların azaltılması beyin cerrahının varlığı ile sağlanmaktadır.

Odyoloji ekibi daha sonra gerekli programlamaları  yaparak maksimum işitmenin sağlanmasını gerçekleştirir. Bu hasta grubunun rehabilitasyonu çok uzun yıllar sürer ve düzenli takip gerektirir. Bu hastalar ile çalışarak deneyim kazanan bir ekip olması başarının en önemli nedenidir.