Hakkımda

Özgeçmiş

Ad Soyad:Levent Sennaroğlu
Mezun olduğu Fakülte:Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara
İhtisas:Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiAnkara
Yurt Dışı Görevlendirme:“Research scholar” olarak 1997 yılında A.B.D.’de House Ear Institute’ta (Los Angeles California) bulundu. Burada “Petrous Anatomy for Middle Fossa Approach” adlı çalışmayı yaptı.
Şu Andaki Görevi :Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmaktadır.
Önceki Görevi:2006 Aralık-2011 Eylül ayları arasında  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmüştür
Üyesi Olduğu Dernekler:1-Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği
2-Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
3-Hacettepe Kulak Burun Boğaz Alumni Derneği
4-European Academy of Otology and Neurotology
5-American Neurotology Society
6-Otoloji ve Nörootoloji Derneği
Önceki Dernek Görevi:2008-2010 yılları arasında Otoloji ve Nörootoloji Derneği Başkanlığını yapmıştır
Adres: Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No: 9/14 Ulusoy Plaza Çukurambar /ANKARA
Tel iş:0-312-4266800
FAX:0-312-3113500
e-mail :lsennaroglu@gmail.com
İlgi Alanı:Son 15 yıldan beri kulak burun boğaz disiplini içerisinde esas olarak kulak hastalıkları ile ilgilenmektedir. Bu alanda özellikle  işitme kayıplarının cerrahi tedavisi ile ilgilenmektedir

Literatüre olan katkıları :

Son 17 yıldan beri kulak burun boğaz disiplini içerisinde esas olarak kulak hastalıkları ile ilgilenmektedir. 1997 yılında A.B.D.’de House Ear Institute’ta (Los Angeles California)  “Research scholar” olarak çalışırken kulak hastalıkları alanında çok değerli bilgiler edinmiştir. Türkiye’ye geri döndükten sonra iç kulak anomalilerinde 1987 yılından beri kullanılan klasifikasyonun yeterli olmadığını farkedip radyoloji bölümü ile yaptığı çalışma sonrasında “A new classification for cochleovestibular malformations” (Laryngoscope 2002, 112: 2230-2241) adlı yazı yayınlanmıştır. Bu yazıdan sonra iç kulak anomalilerinin sınıflamasında değişik ülkelerde bu klasifikasyonun kullanıldığı görülmektedir. 2010 ve 2013 yıllarında elde edilen bilgiler ışığında bu sınıflama yenilenmiş  daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.  Bazı kitapların da bu sınıfamayı kullandığı görülmektedir.  Bunlar arasında Harnsberger ve arkadaşlarının yazdıkları “Temporal Bone: Top 100 diagnosis” adlı radyoloji kitabında iç kulak anomalilerini tarif etmiş olduğumuz klasifikasyona göre sınıflaması ve ilk kez bizim isimlendirdiğimiz bir anomaliye 3 sayfalık bir bölüm ayırması oldukça önemlidir.

Çocuklarda beyin sapı implantasyonu alanında önemli çalışmaları bulunmaktadır. Bu alanda Hacettepe Üniversitesinde Kulak Burun Boğaz, Odyoloji ve Nöroşirürji ile ortak olarak 61 çocuk hastaya beyin sapı implantasyonu gerçekleştirilmiştir. Hacettepe İmplant merkezi bu alanda dünyada ikinci büyük merkez konumuna gelmiştir. Bu konuda 18 Eylül 2009 tarihinde  İstanbul’da yurt dışında çocuk hastalarda beyinsapı implantasyonu deneyimi olan merkezlerin çağrıldığı “Expert Symposium on Auditory Brainstem Implantation in Children and Non-NF2 Patients” adlı toplantının sempozyum başkanlığını yapmıştır. Buradaki sunumlardan çıkan sonuçlar daha sonra “Auditory brainstem implantation in children and non-neurofibromatosis type 2 patients: a consensus statement” adlı makalede (Otology & Neurotology 2011; 32:187-191) yayınlanmıştır.

House Ear Institute’ta “Petrous Anatomy for Middle Fossa Approach” adlı temporal kemik diseksiyon çalışmasını yaptıktan sonra bu araştırma “Sennaroglu L, Slattery WH III” isimleri ile Laryngoscope (2003, 113:332-342) dergisinde yayınlanmıştır. American Academy of Otolaryngology Head and Neck Society (A.B.D.’de Kulak Burun Boğaz alanındaki en üst organizasyon) her yıl “Home study course” adı altında üç bin araştırma görevlisi ve uzmana seçilen makaleleri göndererek, onları bilgilendiriyor ve bunlarla ilgili sonradan sınav yapıyor. 2004-2005 yılında Otoloji-Nörotoloji dalında bu yayın seçilip üyelere gönderilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri içerisinde 2004 yılından beri düzenlenmekte olan Otoloji ve Nörotoloji Kurslarında kurs koordinatörlüğü yapmaktadır.

Ayrıca 1995, 1996, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında “Hacettepe Alumni Toplantısının” düzenlenmesinde katkıda bulunmuştur.

2009 yılında K.K.T.C’de ilk koklear implantasyonun yapılmasında büyük yardımları olmuştur. 14 Mart Tıp Haftası” sırasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetim kurulunun  13/1976 Sayılı Yasası 4. Maddesi (A) bendi uyarınca, Kıbrıs Türk Toplumuna yapılan katkılardan dolayı  Şeref   Üyeliği verilmiştir.

2006-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığını yapmıştır. Bu süre içerisinde bölüm öğretim üyeleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü’nün kurulması ve lisans programının açılmasını sağlamıştır.

2008-2010 yılları arasında Otoloji Nörotoloji Derneği Başkanlığı yapmıştır. Bu süre içerisinde dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ankara’da Otoloji ve Nörotoloji Derneği IV. Eğitsel Faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca 12-16 Mayıs 2010 tarihleri arasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlemiş oldukları 1. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi’nin Başkanlığını yapmıştır.

Bunların yanında “American Neurotology Society”ye “Fellow”, “Finnish Otologic Surgeons” derneğine “Honorary”, Alman Kulak Burun Boğaz Derneğine ise “Corresponding Member” olarak üyeliği bulunmaktadır

Uluslar arası literatürde 70’in üzerinde yayını bulunmaktadır.